XUYÊN THẠCH CỨU – đá núi lửa

120.000 

Kết hợp với cứu ngải nhung loại 1 A trên lâm sàng các thầy châm cứu đã thu được kết quả điều trị tốt.
Khí ngải tập chung vào điểm huyệt, vùng bệnh giúp phát huy tối đa tác dụng của ngải cứu và đá bazan