Đặc điểm Phẫu thuật tổng hợp có thể hấp thụ
Kiểu Sợi đơn
Vật chất 5% poly (glycolide) – 25% chỉ khâu phẫu thuật tổng hợp co-caprolactone
lớp áo
Màu Undyed / Violet
Thời gian giữ mối khâu 21 đến 28 ngày
Hấp thụ Sự hấp thụ diễn ra thông qua quá trình thủy phân hoàn toàn trong 90 – 120 ngày.
Sức căng Độ bền kéo 50% được giữ lại trong 14 ngày
Phạm vi USP 4/0 – 2
Khử trùng EO (Ethylene Oxide)
Thời hạn sử dụng 3 năm
Đặc tính sản phẩm Độ bền kéo tuyệt vời, buộc nút tuyệt vời,
phản ứng mô tối thiểu
Bao bì Trong các gói nhôm có hoặc không có kim
Loại kim Thân tròn, cạnh cắt, điểm thon, thẳng, điểm cùn
MFG. LIC số KTK / 28/410/2013
OEM. LIC số Mã số: KR / THUỐC / KTK / 28/410/2013