CAO ĐẮP XƯƠNG KHỚP NHIỆT CHỨNG ( CẤP TÍNH- VIÊM SƯNG TRÀN DỊCH )

350.000 

Hiệu quả cao với các chứng viêm sưng nóng đỏ đau – tràn dịch.

Bong gân.

Đau cấp .

Viêm điểm bám gân.