CAO XOANG MŨI QT MAX – THẾ HỆ 3

400.000 

  • Cao Đặt Mũi Xoang : Thông mũi , đẩy dịch , chống dị ứng dùng ban ngày 3-5 lần.
  • Cao Bôi Mũi Xoang : Chống viêm, chống dị ứng, tái tạo niêm mạc mũi xoang dùng 1 lần ban đêm