CHỈ CAGUT LOẠI TỐT 10-14 NGÀY DÀI 150CM giá theo sợi

50.000 

Có một vấn đề quan trọng là chỉ Catgut tan theo cơ chế Enzym nên thời gian tiêu phụ thuộc vào rất nhiều tình trạng người bệnh. Ví dụ bệnh nhân có viêm nhiễm trong người, bệnh nhân âm hư nội nhiệt, bệnh nhân có sốt vì chuyển hóa ở những người này đang cao sẵn… thì chỉ tiêu rất nhanh. Ngược lại những bệnh nhân suy giảm miễn dịch, cơ địa hàn lại tiêu chậm.

Thứ 2 là catgut được chỉ định các khối cơ sâu, và nội tạng. Các vùng da mỏng cơ ít như cổ tay cổ chân , vùng đầu mặt,các đốc huyệt … sẽ đau và tan rất chậm tạo ra các cục sẹo lâu tan rất khó chịu cho người bệnh.

Suy ra là Catgut tan ko đồng đều khi ta cấy ở các bệnh nhân khác nhau và các vị trí khác nhau.